Skip to main content

Het Hof van Justitie van de Europese Unie vormt de rechterlijke autoriteit van de Europese Unie. Haar missie is om een uniforme interpretatie en toepassing van Europees recht. Om te bereiken dat missie, geeft het Hof bindende interpretaties van de wetgeving van de Europese Unie op verzoek van nationale rechters, in de vorm vaneen prejudiciële beslissing.

De gevallen die het gerecht moet beslissen betreffen niet alleen de betrokken partijen, maar iedere burger van de Europese Unie. Bovendien behandelen haar besluiten in complexe en fundamentele kwesties, zoals de octrooieerbaarheid van menselijke embryo’s, de wettigheid van de monetairebeleidsbeslissingen van de Europese Centrale Bank of de privacy van Europese Facebookgebruikers.

Een goede arbitrage van dergelijke complexe en/of hoge impact gevallen vereist het Hof rekening houden met alle beschikbare kennis en perspectieven, de afweging van alle belangen op het spel staat en een goed gefundeerde beoordeling van de gevolgen van haar besluit voor derden en de samenleving als geheel.

Om te helpen de Hof te bereiken het beste besluit te nemen, hebben we dit platform opgezet waarop u, als vriend van het Hof, met het Hof uw kennis, perspectief of belangen in een bepaald geval, in de vorm van een Amicus Curiae delen kunt. Met de mogelijkheid om uw briefing vindt u een lijst met verzoeken om een prejudiciële beslissing op dit moment in afwachting voor het Hof hier.